Menu

JOMADACA ARBO ADVIES

 

Arbo foto 900px breed

Jomadaca Arbo Advies verzorgd Risico inventarisaties en evaluaties ( R.I. & E.) voor bedrijven met minder dan 25 medewerkers.

Alle bedrijven die personeel te werk stellen zijn volgens de Arbowet verplicht een risico analyse van de werkzaamheden uit te voeren en deze bij R.I.&E bij controle door de Inspectie SZW ( voormalige Arbeidsinspectie ) te overleggen. Bij het ontbreken van een R.I.&E kan een boete per missend onderdeel worden opgelegd. Daarnaast eisen ook de meeste van de bedrijfs risico verzekeraars dat een volledige R.I.&E. voorhanden is in geval van calamiteiten.

Jomadaca Arbo Advies helpt deze bedrijven bij het uitvoeren van de R.I.&E die overeenstemt met de branche waarin men werkzaam is. Wij dragen ook zorg voor zowel de analyse en een plan van aanpak ten aanzien van de knelpunten die door de Inventarisatie aan het licht zijn gekomen. Tevens worden gelijktijdig werkplek en machine veiligheidscontroles uitgevoerd en geïnventariseerd. Van belang bij dit alles is een goede kennis van arbeidsomstandigheden, de mogelijke oplossingen voor problemen en vakkundige medewerkers.

Wij adviseren ook ten aanzien van de aanstelling van een preventie medewerker en de uitvoering van de BHV verplichtingen. Ook verzorgen wij eventueel de aanlevering van een LMRA kaart en algemene Werk- en veiligheidsvoorschriften voor Uw medewerkers. Daarnaast is het Uw belang er zorg voor te dragen dat Uw medewerkers veilig en gezond hun werkzaamheden kunnen verrichten. Wij helpen U daar graag bij. Voor meer informatie kunt altijd contact met ons opnemen via het contact formulier op deze site.

rie